กระเป๋าเก็บความเย็น CHITIDA FROZEN

฿ 2,150

กระเป๋าสัมภาระ / เก็บอุณหภูมิ (ร้อน เย็น) เหมาะกับคุณแม่ที่ต้องการเก็บน้ำนม ใส่เครื่องปั๊มนมทุกขนาด และสัมภาระต่างๆ แบ่งเป็น 2  ชั้น เก็บอุณหภูมิได้ทั้งชั้นบน และชั้นล่าง

 

Chitida กระเป๋าสำหรับคุณแม่
กระเป๋าเก็บความเย็น CHITIDA FROZEN