เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเเละนโยบายการรับบริการ

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.การชำรุดอันเกิดจากความผิดพลาดของการผลิตฯจากทางบริษัทฯ ผู้ผลิตเท่านั้น เช่น Power Supplier, Electric Circuit ของเครื่องฯทำงานไม่ปกติ แรงดูดไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มีแรงดูด (อันไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์ภายนอก) สวิทซ์ปรับแรงดูด หรือควบคุมตัวเครื่องฯ ไม่ปกติ

2.บริษัทฯรับประกันเฉพาะตัวเครื่องฯ พร้อมแบตเตอรี่ (สำหรับรุ่นที่มีแบตเท่านั้น) ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ในส่วนที่เป็นพลาสติกทั้งหมดเนื่องจากพลาสติกจะหมดอายุตามการใช้งาน รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆที่อยู่นอกตัวเครื่องฯ

3. บริษัทจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของสินค้านั้นๆ (ไม่รวมถึงค่าส่งเข้ามาซ่อมที่ศูนย์)

หลังจากระยะเวลาประกัน บริษัทฯคำนวณค่าอะไหล่เเละค่าบริการตามจริงตามสินค้านั้นๆ

4.เพื่อได้สิทธิประโยชน์ในการรับประกันโปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ท่านพึงได้รับ

5. การรับประกันสินค้านี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทย จากผู้นำเข้าเเละจัดจำหน่ายเเต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับสิทธิ์ เเละเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าจาก บริษัท จำเริญเเพทย์ภัณฑ์ จำกัด(CMP GROUP) เท่านั้น

**หากเป็นสินค้าหิ้ว สินค้าปลอม เเละนำเข้าไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบเเละบริการซ่อมในทุกกรณี

การรับประกันจะไม่มีผลครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้

1.การใช้งานที่ผิดพลาดจากผู้ใช้ เช่น การใช้เครื่องผิดวิธี น้ำหรือน้ำนมเข้าตัวเครื่องฯ , ตัวเครื่องฯตกเกิดความเสียหาย ฯลฯ รวมถึงกรณีอื่นๆที่นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติ

2.ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ จากการขนส่งของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือความเสียหายอันเกิดจากเหตุอื่นๆ อันมิได้เกิดจากเทคนิคการผลิต

3.ตัวเครื่องฯเป็นรอยขีดข่วน แตกหัก หรือชิ้นส่วนฉีกขาดทุกกรณี

4.ความเสียหายจากการต่ออุปกรณ์พ่วง

5.การแก้ไขซ่อมแซมเครื่องฯ ซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญ หรือการดัดแปลงที่ผิดจากข้อกำหนดจากโรงงานโดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ

6.ไม่ส่งใบรับประกัน (ส่วนที่2ส่วนบริษัทฯ) ให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากไม่ส่งใบรับประกันหรือมีการส่งล่าช้าจากวันที่กำหนด ทางบริษัทฯจะนับวันแรกของการรับประกันในวันที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าออกจากบริษัทฯให้กับผู้ใช้ หรือจำหน่ายสินค้าให้กับร้านตัวแทนจำหน่ายรายแรก

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับค่าจัดส่งสินค้าไป – กลับ เข้าศูนย์บริการ เพื่อรับบริการซ่อม/หรือตรวจเช็ค 

(ยกเว้นสินค้าเครื่องปั๊มนมที่อยู่ในระยะเวลาประกันเท่านั้น)

นโยบายการขอคืนเงิน / คืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้า

  • สินค้ามีการชำรุด เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ อันเนื่องจากทางบริษัทผู้ผลิต บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ เมื่อได้รับสินค้าจากบริษัทฯ มากกว่า 7 วัน นับจากวันซื้อสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน เมื่อสินค้าได้ส่งออกจากทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว หรือเนื่องจากการเปลี่ยนใจของผู้ซื้อ จะไม่ได้รับอนุญาตในทุกกรณี เว้นแต่ผู้ขายจะยินยอม โดยบริษัทฯสามารถปฏิเสธการคืนเงิน / คืนสินค้าได้
  • ลูกค้ามีสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนสินค้า หากได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ / จัดส่งสินค้าผิด เช่น สี ขนาด หรือ จำนวน เป็นต้น
  • เมื่อสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง (กรณีสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จากทางบริษัทฯ เท่านั้น) ผู้ซื้อสามารถเเจ้งเคลมเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 3 วันจากวันที่ได้รับ (โดยถือตามเอกสารยืนยัน จากการรับสินค้าเป็นหลัก) หากเเจ้งหลังระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
  • กรณีสินค้าที่เป็นสินค้าลดราคา (Stock Clearance) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินในทุกกรณี

การจัดส่งสินค้า

กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจเช็คสินค้าว่าได้รับสินค้าครบถ้วน หรือสินค้าชำรุดเสียหายหรือไม่ และกรุณาติดต่อบริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการโอนเงิน ภาพถ่ายหรือวิดีโอ ของสินค้าที่เกิดการชำรุดหรือเสียหาย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้า สินค้าที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารยืนยัน จากการรับสินค้าเป็นหลัก)

การเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือการส่งสินค้าผิด สินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือมีการทดลองสินค้า โดยสินค้านั้นๆต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่ สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า คู่มือ ใบรับประกันและอุปกรณ์เสริม อย่างครบถ้วน หลังจากระยะเวลา 3 วันเเล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ คืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้า ในทุกกรณี

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์บริการ 

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

3/111 ซอยลาดพร้าว 31 ถนนลาดพร้าว เเขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม 10900

Call center : 02-511-5699 (AUTO)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.

(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

Line@ : @chitidabrand

www.chitida.com

Line@ : @spectrathailand

www.spectrathailand.com