ฟรี 1 ใบ CHITIDA EASY GOING BAG

฿ 1,750

กระเป๋าสัมภาระ / เก็บอุณหภูมิ (ร้อน เย็น)  เหมาะกับคุณแม่ที่ต้องการเก็บน้ำนม ใส่เครื่องปั๊มนมขนาดพกพา และสัมภาระต่างๆ แบ่งเป็น 2  ชั้น ชั้นบนเก็บอุณหภูมิ

ฟรี 1 ใบ CHITIDA EASY GOING BAG

฿ 1,750